Přihlášené týmy 

Kategorie speciál

Kategorie originál

Název týmu

Vedoucí týmu

Platba

Název týmy

Vedoucí týmu

Platba