PRAVIDLA ZÁVODU 2020

Propozice závodu Fichtl Country Cross 12 hodin - Podluhy

Základní informace

název závodu: Fichtl Country Cross 12 hodin - Podluhy

termín konání: 9. května 2020

místo konání závodu: Podluhy okr. Beroun - MX Podluhy

závod: 12 hodinový závod pionýrů

kategorie: speciál a originál

přihlašování: nutné předem na webu závodu

pořadatel: Drozdov Gang

ředitel závodu: Jan Hertl

zástupce ředitele závodu: Dušan Fíkar

vedoucí realizačního týmu: Michal Štědrý

zástupce realizačního týmu: Petr Prejzek

Přihlašování a Zapsání do závodu

1. kolo přihlašování bude spuštěno 1. listopadu 2019 do 30. ledna 2020 na webových stránkách https://fichtgangdrozdov.cz . Po vyplnění přihlášky vám na vámi zadaný email přijdou informace o způsobu úhrady startovného. Až po připsání startovného bude váš tým zapsán do závodu. Startovné pro první kolo přihlašování činí 1500 Kč. Pro další kolo přihlašování od 1. února 2020 činí startovné 1800 Kč. Poslední kolo přihlašování bude ukončeno nejdéle 31. dubna 2020 a poslední platby budou přijímány do 1. května 2020. Platba na místě bude činit 2000,- mino zahraničních účastníků, kteří budou platit dle kola přihlašování ( z důvodu problematických transakcí ze zahraničí ). Základní kapacita závodu je 70 týmů, pořadatel ji však může navýšit maximálně na 80 týmů . 10 týmů může být přihlášeno jako náhradníci po naplnění startovní listiny. Na vrácení zaplaceného startovného není právní nárok, mimo situace, že by se závod neuskutečnil vinnou pořadatele. Startovné si mohou týmy mezi sebou prodávat, změna údajů v přihlášce (jméno týmu, jméno zástupce týmu, ...) je zpoplatněna částkou 200 Kč, žádost o změnu se podává písemně formou emailu. V termínu konání závodu je na místě možno změnit pouze kategorii.

Každý tým svým přihlášením souhlasí s uchováním všech osobních údajů dle platného nařízení o GDPR v rámci nařízení (EU) 2016/679 a se zasíláním reklamních sdělení na email, který byl uvedený v přihlášce.

Tým

Jeden tým je složen maximálně ze čtyř jezdců. Každý z jezdců musí být zdravotně způsobilí pro účast v závodě a během závodu nesmí být pod vlivem alkoholických a jiných omamných látek. Na přejímce před závodem podepíše každý jezdec formulář o seznámení s podmínkami závodu. Účast v závodě je na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za vzniklé zdravotní komplikace. Závodu se mohou zúčastnit jezdci starší 13 let, přičemž pro jezdce ve věku od 13 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce (zvláštní formulář), navíc zákonný zástupce musí být po celou dobu přítomen v místě konání závodu.

Každý jezdec je povinen používat homologovanou přilbu, ochranné brýle a pevné boty. Ostatní výstroj je na volbě každého jezdce, přičemž svojí výstrojí nesmí ohrozit ostatní účastníky závodu. Závod je na vlastní nebezpečí.

Technické specifikace stroje

Každý tým může mít ve svém depu pouze jeden motocykl a jeden náhradní motor. Vše bude označeno při technické přejímce.

1 . Kategorie speciál

- Rám: libovolný

- Motor: Jawa 50, typ 550, 555, 05, 20, 21, 23

- Blok motoru (kartery): Povoleny úpravy v místech uchycení k rámu (zkrácení nebo zesílení držáků) a vývodu startovací páky (zkrácení, zaslepení nálitku). Jakékoli další úpravy na vnější (pohledové) straně odlitku zakázány. Zachována originální rozteč "šteftů".

- Víko zapalování a ovládání spojky libovolné, zapalování libovolné (musí se vejít do karteru)

- Víko spojky originální, bez rozšiřovací podložky či návaru

- Hlava válce libovolná, chlazená vzduchem

- Válec použitý z Jawa 50 výše uvedených typů, chlazený vzduchem.

- Povoleno zvětšení plochy chladících žeber návarky na originální odlitky. Povoleno odstranění prvního chladícího žebra ze strany sacího kanálu k uchycení podložky nebo domečku pro klapky. Povoleno zkrácení délky odlitku válce. Další úpravy na vnější straně odlitku (přepouštěcí kanály, výfukový kanál, ...) zakázány.

- Rozvod sání pístem - vrtání 41,75 mm, zdvih 44 mm

- Rozvod sání klapkami - vrtání 40 mm, zdvih 44 mm

- Převodovka libovolná, musí se vejít do originálního odlitku.

- Tlumič výfuku (koncovka) je povinný!!!

2. Kategorie originál

Rám: originál Jawa 50, typ 550, 555, 05, 20, 21, 23. Přední i zadní tlumiče originál nebo repliková druhovýroba funkčně shodná s originálem. Kola 16 palců, plášť - dezén libovolný. Stupačky mohou být sklapovací. Stupačkový kříž - možno vyztužit, držák výfuku - možno vyztužit. Vyztužení mezi krkem a rámem povoleno pouze u použití nádrže z typu Jawa 23 (Mustang) a výztuha držáku předních tlumičů (brýlí) u všech typů povolena. Jiné výztuhy jsou zakázány. Odstrojení stroje při zachování pravidla bezpečnosti. Nutno použít originální blatníky Jawa 50, typ 550, 555, 05, 20, 21, 23, ne plastové blatníky jiných značek a výrobců.

- Motor: originál Jawa 50, typ 550, 555, 05, 20, 21, 23. Na motoru musí být vše originální (kartery, víka, válec, hlava, zapalování, karburátor, spojka, primár, převodovka, výfuk a koleno výfuku nebo repliková druhovýrova. Válec - s originálním počtem a tvarem sacích, přepouštěcích a výfukových kanálů, vrtání maximálně 40 mm. Ojnice - může být na jehlách. Rozeta: 55 zubů. Píst s minimálním počtem dvou pístních kroužků.

- Filtrace vzduchu pouze z výše uvedených typů, přímý filtr zakázán.

3. Kategorie děti

- závod bude v pátek od 16:00 do 18:00 na 4 kola pro děti do 12 let. Startovné zdarma. Výsledky a kategorie budou dle přihlášených závodníků rozděleny na místě. Možnost závodů pro vaše ratolesti jako zpestření akce.

Startovní číslo

Každý tým si při registraci může vybrat startovní číslo . Toto číslo musí být viditelně umístěno na závodním stroji na přední tabulce pod řidítky a na obou bočních stranách. Pro rozlišení kategorií jsou dvě barevné kombinace vest, týmy kategorie originál musí mít oranžovou reflexní vestu s černým číslem na zádech, kategorie speciál vestu světle zelenou (popřípadě žlutou) s černým číslem, mládež do 18 let a ženy mohou mít reflexní vestu světle modré barvy (z důvodu bezpečnosti a ohleduplnosti). Týmy si mohou nechat vyrobit speciální dresy, ovšem reflexní plocha a rozmístění reflexních prvků musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471:2013. Každý jezdec může mít vlastní vestu. Čísla musí být dobře čitelná, na vestu nastříkaná černým sprejem podle šablony.

Pořadatel a jeho pokyny

pořadatel: Drozdov Gang - drozdovgang@email.cz

ředitel závodu: : Jan Hertl - drozdovgang@email.cz

vedoucí realizačního týmu: Michal Štědrý - stedry@ddmrokycany.cz

hlavní technický komisař: Tomáš Holeček, David Brož

jury: ředitel závodu ( zástupce) + vedoucí realizačního týmu + technický komisař

Pořadatel vyvěšuje důležité informace na oficiální tabuli závodu, kterou jsou všichni jezdci povinni během závodu sledovat. Informace budou také hlášeny. Během závodu jsou jezdci povinni dodržovat pokyny traťových komisařů. Pokyny budou prováděny pomocí vlajek nebo světelnými signály.

žlutá vlajka: nebezpečí, povinnost snížit rychlost, zákaz předjíždění, vozidlo pořadatele na trati, vozidlo sanitky na trati

zelená vlajka: upozornění na start závodu / trať je volná

červená vlajka: chybný start / zastavení závodu - neprodleně zastav stroj

šachovnicová vlajka: start závodu / cíl závodu

černá vlajka: vyloučení daného týmu ze závodu

bílá tabule s černým číslem patnáct: 15 sekund do startu

Porušení pravidel

Pořadatel si nárokuje možnost udělení penalizace - odečtení kol, popřípadě může tým vyloučit ze závodu

nedodržení trati/výjezd z depa jinou trasou, než určí pořadatel - odečtení 4 kol

výměna jezdců mimo depo  ( servisní zóny ) - odečtení 2 kol

tankování mimo depo ( servisní zóny ) - odečtení 2 kol

jezdec na trati bez vesty - odečtení 2 kol

při dalších prohřešcích pořadatel může jezdce upozornit (při menších prohřešcích), nebo může odečíst týmu 2 kola, v závažných případech 5 kol (ohrožování ostatních účastníků, jízda bez helmy, ...), při opakování 10 kol, popřípadě tým vyloučit

Depo

Vjezd do depa bude umožněn od pátku 8. 5.2020 (12:00) do pátku 8. 5.2020 (20:00). Každý tým se musí po příjezdu dostavit na akreditaci, kde obdrží 6 ks akreditačních pásek. Každý tým bude mít vyhrazen svůj box, který si tým vybere při příjezdu, kdo dříve přijede, bude si moct vybrat místo dle svého zájmu, musí ovšem nahlásit vybraný box pořadateli. Většina boxů je velká zhruba 4 x 9 metrů a je nutné, aby každým tým toto dodržel, pokud nebude tato podmínka splněna, může pořadatel udělit penalizaci, popřípadě tým ze závodu vyloučit. Záchytné parkoviště pro auta týmů, které se do boxu nevejdou, bude mimo depo. V depu je rozmístěno několik elektrických rozvaděčů, ke kterým se mohou týmy připojit. Elektrocentrála je povinná při využití svářeček a dalších energeticky náročných zařízení. V prostoru depa je nutné jezdit pomalu a během závodu do něho mohou vjíždět pouze závodní stroje. Každý tým je povinen mít ve svém zázemí práškový hasicí přístroj o objemu minimálně 2 Kg a z důvodu ekologie rovněž podložku, která musí být vždy umístěna pod motocyklem. Při pohybu v prostoru depa je nutno dodržovat opatrnost. Depo je vybaveno WC. Do depa a vůbec do celého areálu závodu je zakázáno vstupovat se střelnou zbraní nebo s jinými nebezpečnými věci. Depo není nikterak hlídáno a každý tým ručí za své věci sám. Je zakázáno v depu rozdělávat ohniště a jiné zdroje otevřeného ohně!

Orientační časový harmonogram

Vjezd do depa bude umožněn od pátku 8.5.2020  (12:00) do pátku 8.5.2020 (20:00). Je zakázáno vjíždění na trať až do oficiálních tréninků, bude vyznačeno testovací kolečko, na kterém bude možno testovat pouze v pátek v době od 18:00 do 20:00

pátek:

- 15:00 - 18:00 technická přejímka

- 15:00 - 18:00 administrativní přejímka

- 16:00 závod dětí ( na 5 kol )

- 18:00 - 20:00 zaváděcí kolo + oficiální trénink

- 20:00 - 0:00 klid na trati možnost posezení u stánku s občerstvením ( bude zajištěno )

sobota:

- 6:00 výdej měřících čipů

- 7:00 - start závodu

- 19:00 - cíl závodu 

- 19:05 - Technická kontrola

- 20:00 - Slavnostní vyhlášení

Přejímka

Účast na přejímce je povinná pro všechny týmy. Přejímka je rozdělená na dvě části - technickou a administrativní. Technická bude probíhat od 15:00 do 18:00, na tuto přejímku je nutno přijít se závodním strojem, s náhradním motorem a reflexní vestou. Každý motor bude označen. Technický komisař musí povolit účast stroje v závodě, provede vizuální kontrolu a namátkově provede hloubkovou kontrolu. Technický komisař má právo vyloučit stroj ze závodu. Technický komisař provede také kontrolu čitelnosti čísla reflexní vesty. Pokud bude vše podle pravidel, vystaví týmu formulář. Od 15:00 - 18:00 bude probíhat administrativní přejímka, na kterou se dostaví zástupce týmu s formulářem, který vystavil technický komisař při technické přejímce a s formulářem o složení týmu. Následně bude provedena kontrola platby. Čipy budou vydány před závodem.

Závod

Jezdci musí dodržovat všechny výše uvedené body. Řazení na start závodu je dle kategorií, první část startovního prostoru zaujmou týmy kategorie speciál, druhou část týmy kategorie originál, řazení není dle data přihlášení, kdo se dříve dostaví na start, bude mít výhodnější pozici. Startuje se ze startovního roštu 40 míst. Každý jezdec se musí chovat ohleduplně a nesmí nikoho záměrně ohrozit. Během závodu se každý jezdec musí řídit pokyny pořadatele. Během závodu bude na trati vyhrazen kontrolní box, kde bude probíhat namátková kontrola dodržovaní technických pravidel. Náhodně vybraný tým bude zastaven a zkontrolován. Po ukončení závodu jsou první tři týmy povinny neprodleně přijet na technickou kontrolu. Té se účastní maximálně dva lidi z jednoho týmu. Prostor technické kontroly není zpřístupněn divákům. Výsledky budou zveřejněny nejdéle 15 minut před vyhlášením a lze proti nim podat protest. Všechny další protesty je možné podávat také až po skončení závodu a to písemně s poplatkem 500 Kč. V případě uznání protestu bude částka vrácena. Protest se podává řediteli závodu a projedná ho jury. Proti rozhodnutí jury nelze podat protest. Na vyhlášení se musí dostavit všichni členové týmu (pokud zdravotní stav dovolí).

Diváci

Vstupné na celý závod činí 50 Kč, po zaplacení obdrží návštěvník akreditační pásku s nápisem divák. Divák je po vyzvání povinen ukázat tuto pásku pořadateli (pořadatel se prokáže akreditačním průkazem pořadatele). Děti do 15 let mají vstup zdarma. Diváci musí dodržovat pravidla závodu a uposlechnout příkazy pořadatelů. Musí dodržovat vyhrazený prostor a nesmí vstupovat za pásku. Do prostoru depa je vstup povolen. Jak v depu, tak po celém areálu sportoviště je pohyb na vlastní nebezpečí. Do areálu je zakázáno vstupovat se střelnou zbraní či dalšími nebezpečnými věcmi, které by mohly ohrozit zdraví účastníků závodu. O vyloučení diváka ze sportoviště rozhodne pořadatel akce. Každý divák může být v prostoru závodiště natočen či vyfocen a tento materiál může být použit ke komerčním účelům.

Média

Veškerý materiál (foto, video, audio), který byl pořízený během konání závodu, může pořadatel použít ke komerčním účelům a propagaci. Pokud bude pořízen materiál, který zaznamená jakoukoliv událost, kterou by mohla řešit Jury tak je autor záznamu požádán o předání materiálů.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel si nárokuje upravit pravidla v termínu konání závodu, vydá o tom však písemnou informaci a zveřejní ji na oficiální vývěsnou tabuli. Pořadatel může zrušit závody, informaci však musí zveřejnit nejméně jeden týden před startem závodu. Pořadatel poté do 30 dnů pošle zpět peníze na účet, ze kterého bylo startovné zaplaceno, ve výši 1000 Kč. Důvodem zrušení může být, pokud do závodu nebude zapsáno alespoň 35 týmů nebo z jiných důvodů, které musí být zveřejněny. V průběhu závodních dne 9.5.2020 může pořadatel závody zrušit, popřípadě zkrátit a to při špatných klimatických podmínkách, které by mohly ohrozit účastníky závodu bez nároku na vrácení jakékoliv finanční částky. Každý účastník může být vyfocen či natočen a tento materiál může být využit ke komerčním účelům. Každý účastník je povinen seznámit se těmito propozicemi a dodržovat je.

Tyto propozice byly vydány 1. října 2020 a v tento den vstupují v platnost.