Plně obsazeno možná registrace náhradníků

PŘÍKAZ K PLATBĚ KE STAŽENÍ 

Platby  od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 druhé kolo plateb ve výši 1500,- Kč

Diváci

Vstupné na celý závod činí 50 Kč, po zaplacení obdrží návštěvník akreditační pásku s nápisem divák. Divák je po vyzvání povinen ukázat tuto pásku pořadateli (pořadatel se prokáže akreditačním průkazem pořadatele). Děti do 12 let mají vstup zdarma. Diváci musí dodržovat pravidla závodu a uposlechnout příkazy pořadatelů. Musí dodržovat vyhrazený prostor a nesmí vstupovat za pásku. Do prostoru depa je vstup povolen. Jak v depu, tak po celém areálu sportoviště je pohyb na vlastní nebezpečí. Do areálu je zakázáno vstupovat se střelnou zbraní či dalšími nebezpečnými věcmi, které by mohly ohrozit zdraví účastníků závodu. O vyloučení diváka ze sportoviště rozhodne pořadatel akce. Každý divák může být v prostoru závodiště natočen či vyfocen a tento materiál může být použit ke komerčním účelům.